Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА
ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ

1. Загальні умови
1.1. Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє щодо всіх персональних даних, які Малихіна Валерія Дмитрівна, іменована надалі Адміністрація сайту, може отримати про фізичних осіб (далі - «Користувач»), які можуть бути отримані Адміністрацією сайту при використанні користувачем послуг / товарів, невиключної ліцензії, що надається в тому числі, за допомогою сайту, сервісів, служб, програм, що використовуються Виконавець (далі - «Сайт», «Сервіси»).

1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно при використанні Сайту, Послуг або в процесі реєстрації (створення облікового запису), для придбання товарів / послуг, невиключної ліцензії від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації, що надається Користувачем, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами Виконавця і чинним законодавством України.

1.4. Реєструючись на Сайті і використовуючи Сайт та сервіси, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.

Реєструючись на Сайті і вибираючи відповідні опції, Користувач погоджується на отримання рекламних та / або інформаційних розсилок засобами SMS-повідомлень, е-mail повідомлень або телефонних дзвінків.

1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту і / або будь-яких Послуг доступних при використанні Сайту має бути негайно припинено.

1.6. У разі незгоди Користувача в отриманні інформації від Виконавця Користувач може відписатися від розсилки:
- клікнувши на посилання «Відмовитися» внизу листа,
- шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту на сайті https://designmarket.store

2. Цілі збору, обробки та зберігання інформації, наданої користувачами Сайту
2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Виконавець обробляє персональні дані Користувача з метою:
- ідентифікації боку в рамках угод і договорів, що укладаються з Виконавцем;
- надання Користувачеві товарів / послуг, доступу до Сайту, Сервісів;
- зв'язку з Користувачем, напрямку Користувачеві транзакційних листів в момент отримання заявки реєстрації на Сайті або отриманні оплати від Користувача, разово, якщо Користувач здійснює ці дії, напрямку Користувачу сповіщень, запитів;
- напрямку Користувачеві повідомлень рекламного та / або інформаційного характеру (SMS-повідомлення, e-mail повідомлення, інші види електронних повідомлень);
- перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;
- проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації, наданої Користувачем і її передачі третім особам

3.1. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення.

3.2. Виконавець надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам Виконавця, партнерам Виконавця, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Послуг і надання Послуг, продажу товарів, отримання невиключної ліцензії Користувачем.

3.3. Виконавець має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі, персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі, з метою попередження та / або припинення незаконних і / або протиправних дій користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути зроблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

3.4. Виконавець не перевіряє достовірність інформації, наданої Користувачем і виходить з того, що Користувач в рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації при появі такої необхідності.
3.5 У виняткових випадках Виконавець може здійснити перевірку достовірності одержуваної (збирається) інформації про Користувачів, коли така перевірка необхідна в цілях виконання зобов'язань перед Користувачем.

4. Умови користування Сайтом, Сервісами
4.1. Користувач при користуванні Сайтом, підтверджує, що:
- володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію (створення облікового запису) і використовувати Послуги сайту;
- вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов'язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається користувачем на його власний розсуд.
- усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може стати доступною для третіх осіб, не обумовлених цією Політикою і може бути скопійована і поширена ними;
- ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і бере на себе зазначені в ній права і обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики і проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.


5. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:
5.1. Дані, надані Користувачем самостійно при користуванні Сайтом, Сервісами, включаючи, але не обмежуючись: ім'я, прізвище, стать, номер мобільного телефону та / або адресу електронної пошти, дата народження, рідне місто, домашня адреса, інформація про освіту, про рід діяльності.
5.2. Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі, IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
5.3 Інша інформація про Користувача, збір та / або надання якої визначено в регулюючих документах окремих Сервісів Виконавця.

6. Зміна і видалення персональних даних
6.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі, або в персональному розділі відповідного Сервісу. Користувач зобов'язаний піклуватися про своєчасність внесення змін до раніше надану інформацію, її актуалізації, в іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за неотримання повідомлень, товарів / послуг і т.п.
6.2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію. При цьому вилучення користувача може спричинити неможливість використання деяких Сервісів.
Зміна Політики конфіденційності.

7. Чинне законодавство
7.1. Виконавець має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою на сайті https://designmarket.store

7.2. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і Виконавець, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство і право України.

8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції
8.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти тільки в Службу підтримки Виконавця на електронну адресу, що міститься у контактних даних на сайті https://designmarket.store

Made on
Tilda